Aktuellt

Ägarförändring i RC Hisservice

Ägarförändring i RC Hisservice

I dag den 1 november 2016 har det skett en ägarförändring och generationsväxling i RC Hisservice AB. Kent Carlson har fått tre nya delägare vid sin sida; döttrarna Anna Carlson och Sofia Öijdahl samt Göteborgsbaserade Pegroco Invest AB (publ).

Pegroco Invest kommer tillsammans med ledningen och kollegorna på RC Hisservice att fortsätta stärka företagets attraktiva helhetserbjudande till såväl befintliga som nya kunder samt även utveckla nya attraktiva produkter och tjänster. Med Pegroco Invest som en av delägarna ges också möjligheter för RC Hisservice att kunna expandera geografiskt, med Västsverige även fortsättningsvis som prioriterad marknad. Tillsammans gör vi skillnad i vår bransch.

Ägarförändringen innebär inte några organisatoriska eller avtalsmässiga förändringar. Huvudkontoret kommer även fortsättningsvis att vara i Varberg, med filialer i Borås och Alingsås.
Om du har några frågor om ägarförändringen ber vi dig kontakta Kent Carlson på telefon 0340-480161 eller e-post kent@rchiss.se.

Välkomna till RC Hisservice AB – vi gör skillnad i vår bransch!