Alvestagatan | Borås

I ett lägenhetshus på Alvestagatan i Borås har RC Hiss moderniserat två hissar. Det är linhissar som går mellan åtta våningar – inklusive källarplanet. Arbetet tog tre veckor och det som är nytt är bland annat elskåp och maskin samt korgdörrar som ökar säkerheten för resenärerna.

– Utmaningen med det här projektet har varit att hitta rätt maskin som storleksmässigt passade i den befintliga balkkonstruktionen. Vi fick byta till en annan maskin än den som var tilltänkt från början, säger projektledare Richard Lindström, som utgår från vår filial i Borås.

Vid renoveringen har vi även gjort mer synbara förändringar som en helt ny hisskorg med ny inredning.

– Det var extra roligt att få installera en ny hisskorg. Kul att det blev riktigt snyggt!