Folkrörelsearkivet i Kungens stall

Anrika Karl XI:s stall finns på området kring Varbergs fästning och Hallands kulturhistoriska museum. Kungens stall byggdes på 1600-talet under den danska perioden. Under den svenska eran, efter år 1645, har huset fungerat som tyghus och vapenförråd. Numera huserar Folkrörelsearkivet i lokalerna.
I somras byggde RC Hiss en trappgående plattformshiss här av märke MPR Stratos. Hissen är ämnad för rullatorer och rullstolar. Vid detta projekt fanns högre krav på klassificering, vilket vi säkerställde under installationen.
Om det skulle behövas går hissen att köra i en nödsituation – som vid brand. Hissens elförsörjning går nämligen på batteri.

trapphiss, bostadsanpassning, rchiss