Kongresshuset

Under 2018 installerade vi linhissar, hydraulhissar, plattformshissar och ett lyftbord till Borås nya kongresshus som invigdes i november 2018. Borås Kongress ägs av Borås stad.
I byggnaden har vi installerat 9 hissar samt ett lyftbord. Hissarna är av tre olika varianter: en hydraulhiss, sex linhissar och två plattformshissar.
RC Hiss kom in tidigt i projektet för att kunna bistå med bygghissar som sedan byggdes om till de befintliga hissarna.
– En utmaning i detta projekt var det relativt stora antalet objekt, säger projektledare Peter Brofjärd.
– Lyftbordet var dock den största utmaningen för att det väger så mycket, säger han.
Lyftbordets vikt är ungefär fem ton och har en bärkraft på omkring tre ton.
– Vi använde specialkranar som lyfte in bordet utifrån. Detta för att inte belasta bjälklagret. Men det svåraste var sedan att pricka in lyftbordet ned i grophålet och ta ned det från 16 meters höjd, säger Peter Brofjärd.

RC Hiss, lyftbord