Liseberg

Hissar på nöjesfältet

På Liseberg i Göteborg har RC Hiss installerat två plattformshissar. Hissarna är placerade vid attraktionerna Lisebergbanan och Loke.
Lisebergbanans hiss är placerad bredvid Chokladhjulet. För att hissen skulle vara anpassad för rullstolar så behövde vi bygga ett nytt hisschakt.
– Projektet hade en tight tidplan, men vi säkerställde att installationen var klar till dess att Liseberg skulle öppna för säsongen 2019, säger Peter Brofjärd, som är projektledare.
Hissen är kopplad till Lisebergbanans öppettider och går endast att använda när attraktionen har öppet. En specialfunktion övervakar så att det bara går att åka upp med en rullstol åt gången. Hissen står sedan och väntar på att personen är klar med sin åkning i berg- och dalbanan innan hissen kör ned igen. Denna funktion är installerad av säkerhetsskäl och för att flera rullstolar inte ska samlas på plattformen.
Lisebergbanans hiss var klar till våren 2019. Det är en linhiss, en så kallad ryggsäckshiss, av märket Kleemann.
Plattformshissen vid åkattraktionen Loke byggde RC Hiss år 2017.

RC Hiss, plattformshiss, Liseberg