Småvaruhissar

Småvaruhissar

Småvaruhissar används för varutransporter i bland annat restauranger, sjukhus och privata bostäder. Hissen levereras antingen med skjutlucka, placerad i arbetshöjd, vilket underlättar vid lastning eller med slagdörr för enkel lastning med handtruck.