fbpx

Rättsligt meddelande

Vi informerar härmed användaren om att ägaren av denna webbplats är företaget RC Hisservice AB (RC Hiss) E-post info@rchiss.se Telefonnummer +4634018820.

Ansvar

All information på denna webbplats sammanställs och uppdateras regelbundet. Trots största noggrannhet kan vi dock inte garantera att innehållet på denna webbplats är helt felfritt. Det finns ingen garanti för säljbarhet, för lämplighet för en viss användning, heller ingen annan garanti av något slag, varken uttryckligen eller underförstått avseende informationen eller någon aspekt av denna webbplats.

Innehållet utgör inte en utfästelse eller garanti med avseende på våra produkter, särskilt vad gäller deras säljbarhet eller deras avtalsenliga lämplighet för ett specifikt ändamål. Alla framtidsinriktade uttalanden på vår webbplats baseras enbart på åsikter, (preliminära) uppskattningar eller antaganden från ledningens sida. Som sådana är de föremål för risker och osäkerheter. RC Hiss är inte skyldig att uppdatera sådana framtidsinriktade uttalanden. RC Hiss förbehåller sig rätten at göra ändringar eller tillägg till den information eller data som tillhandahålls när som helst utan ytterligare meddelande.

RC Hiss frånsäger sig allt ansvar som kan uppstå från förekomsten av tekniska problem eller mekaniska fel i de enheter som produceras under anslutning till internet. RC Hiss garanterar inte att åtkomsten till webbplatsen kommer at vara oavbruten, och garanterar inte heller att den är fri från fel eller kan orsaka skada.

Denna webbplats hänvisar till tredjepartsleverantörer, i vissa fall med hjälp av hyperlänkar. RC Hiss har inget inflytande över innehållet på tredje parts webbplatser. Av denna anledning frånsäger sig RC Hiss allt ansvar för innehållet och dataskyddspraxis på de tredjepartswebbplatser som den länkar till. Innan du använder tredje parts webbplatser rekommenderar vi att du läser de relevanta villkoren och dataskyddsbestämmelserna från nämnda leverantörer.

RC Hiss garanterar sekretessen för personuppgifter som tillhandahålls av användare och deras automatiserade behandling i enlighet med dataskyddsförordningen. Mer information om behandlingen av personuppgifter i vårt sekretessmeddelande.

Immateriella rättigheter och nytjanderätt

Innehållet inklusive bilder och designen av webbplatsen är föremål för upphovsrättsskydd och andra lagar för skydd av immateriella rättigheter. Denna webbplats ger inte någon licens att använda den immateriella egendom som ägs av företag i TK Elevator Group. I synnerhet är kopiering, distribution, reproduktion, överföring, bearbetning, modifiering eller annan användning av innehållet på denna webbplats för kommersiella ändamål utan skriftligt tillstånd från tillåten.

Varumärken

TK Elevator Groups varumärken och företag får inte användas utan skriftligt tillstånd från TK Elevator Innovation and Operations GmbH. Detsamma gäller företagets logotyper och skyltar.

Kontakta oss

så hjälper vi dig med förslag på lösningar

Slå oss gärna en signal:

0340-188 20

Eller maila in din fråga så svarar vi så fort vi kan

Felanmälan, dygnet runt:

0771-22 77 00